Concurs pentru acordarea gradației de merit

Calendarul concursului: Data de lansare a procedurii de acordare a gradației de merit, conform Regulamentului,este 12.10.2022. Depunerea dosarelor de concurs se face la Directorul de departament/direcție în termen de5 (cinci) zile lucrătoare de la anunțul făcut – 19 oct. 2022; Afișarea ierarhiei stabilite de către Consiliul departamentului cu informarea colectivuluidepartamentului se face în termen de… Continue reading Concurs pentru acordarea gradației de merit