Învață grafica indiferent de domeniul de studii

Grafica este pretutindeni. Studiile de proiectare industrială permit o bună înțelegere a funcționării sistemelor inginerești. În timp ce designul de logo sau animațiile ilustrează ideile tale mai ușor.

Programe de Licență

Departamentul nostru coordonează programul de licență Design Aeronautic. Acesta se desfășoară în cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială. De asemenea ajutăm la coordonarea programului de licență Design Industrial al Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică.se desfășoară în cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială. De asemenea ajutăm la coordonarea programului de licență Design Industrial al Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică.

Programul de Masterat

Masteratul Grafică Inginerească și Design este un program de studii pe o perioadă de 2 ani ce se desfășoară în cadrul Universității POLITEHNICA din București. Se dezvoltă atât partea imaginar-creativă cât și cea inginerească.

Studii Doctorale

Programul de studii doctorale se desfășoară în colaborare cu Școala Doctorală de Inginerie Industrială și Robotică.

Master Grafică Inginerească și Design

Web design

Disciplina îşi propune să ofere cunoştinţe teoretice şi practice legate proiectarea, dezvoltatrea si publicarea unui site web. Cursul incepe printr-o scurta explorare a protocoalelor si conceptelor de baza din tehnologia clientserver a rețelei internaționale World Wide Web.

Proiectare Asistată de Calculator

Bazele grafice ale proiectării asistate de calculator. Spaţiul modelului. Entităţi geometrice. tridimensionale. Modelarea obiectelor 2D/3D. Generare desene de execuție. Parametrizarea pieselor și ansamblurilor de piese. Proiectare asistată in Programe Autodesk.

Grafică Publicitară

Acest curs este realizat in asa fel incat lectiile sa cuprinda ceea ce este necesar a fi cunoscut de catre studenti pentru a putea concepe si realiza un produs de design grafic cu aplicabilitate în publicitatea de tip reclama, poster, coperta de carte, logo, identitate corporativa.

Design Industrial

Laboratorul este axat pe aplicatii in spiritul lectiilor predate. Cerintele proiectului sunt pe conceperea si dezvoltarea grafica a unor produse din cadrul designului industrial.

Efecte Vizuale în Design

Disciplina Efecte vizuale în design tratează conceptele legate de modelarea 3D cu suprafețe şi instrumentele de bază ale programului Autodesk 3DS Max.

Calitatea în Designul Industrial

Calitatea în Designul Industrial prezintă mecanismele și instrumentele prin care pot gestiona calitatea produselor, încă din faza de concept

Dezvoltare de Produs

Ciclul de viaţă al unui produs. Metodologia dezvoltării de produs. Modele inginereşti ale dezvoltării de produs. Conceptul de produse noi.

Ecodesign

Mediul industrial să se adapteze la noile preocupări legate de mediu și societate, acestea fiind elemente esențiale în strategia lor de inovare a produsului pe termen lung

Designul Formelor Industriale

Disciplina Designul Formelor Industriale parcurge abordări geometrice diverse și pune în discuție forme ce apar în proiectare li studiază forme noi și potențialul acestora.

Elemente de Ergonomie

Ergonomia încearcă să înțeleagă munca, pentru a contribui mai bine la proiectarea sau transformarea acesteia, acționând asupra factorilor determinanți

Modelare Geometrică

Modelarea solidelor 3D cu Autodesk Inventor și Dassault Systèmes CATIA. Folosirea bazelor de date cu piese pentru proiectare

Tehnici de Animație

Realizarea animeției este un proces complex care necesită utilizarea unui soft dedicat, prin care animatorul poate crea și gestiona o scenă.