Concurs pentru acordarea gradației de merit

Calendarul concursului:

 1. Data de lansare a procedurii de acordare a gradației de merit, conform Regulamentului,
  este 12.10.2022.
 2. Depunerea dosarelor de concurs se face la Directorul de departament/direcție în termen de
  5 (cinci) zile lucrătoare de la anunțul făcut – 19 oct. 2022;
 3. Afișarea ierarhiei stabilite de către Consiliul departamentului cu informarea colectivului
  departamentului se face în termen de 4 (patru) zile lucrătoare de la expirarea termenului de
  depunere a dosarelor de concurs de către Directorul de department, la avizierul
  departamentului – până la 25.oct.2022;
 4. Contestațiile depun în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data afișării ierarhiei
  stabilite, la Biroul Executiv al Facultății/Direcției;
 5. Rezultatele contestațiilor se vor anunța în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la depunerea
  acestora, de către Biroul Executiv al Facultății;
 6. În maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor contestațiilor, rezultatele
  concursului se vor valida în Consiliul facultății/Direcție și toate actele candidaților se vor
  păstra la departament/direcție, iar procesele verbale de validare a propunerilor făcute se
  vor înainta Consiliului de Administrație spre validare.

Mai multe informatii sunt disponibilite in acest document.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *