logo upb Departament
Grafică Inginerească
și Design Industrial

Colectiv Departament

Lista membrilor Departamentului de Grafică Inginerească și Design Industrial.

Ionel SIMION

Profesor Universitar

Director Departament

Contact

Nicoleta PASCU

Conferențiar Universitar

Contact

Ermina ȚAPU

Conferențiar Universitar

Contact

Marin GHEORGHE

Conferențiar Universitar

Contact

Ligia PETRESCU

Conferențiar Universitar

Contact

Victor ADÎR

Conferențiar Universitar

Contact

Narcisa VALTER

Conferențiar Universitar

Contact

Mioara DUCA

Conferențiar Universitar

Contact

Daniel DOBRE

Conferențiar Universitar

Contact

Aurel ARION

Șef Lucrări

Contact

Cătălina ENACHE

Șef Lucrări

Contact

Elena IONIȚĂ

Șef Lucrări

Contact

Felix RĂDUICĂ

Asistent Universitar

Contact

Gabriel GEAMBAȘU

Asistent Universitar

Contact

Cristian PEREDERIC

Asistent Universitar

Contact

Isabela BRĂILEANU

Asistent Universitar

Contact

Ana RUGESCU

Asistent Universitar

Contact

Mihai HORNEA

Asistent Universitar

Contact

Ionuț RADU

Asistent Universitar

Contact

Nicoleta VOINEAGU

Asistent Universitar

Contact

Teodora COSTACHE

Asistent Universitar

Contact